Rólunk

Kedves Látogató, kedves Vendégünk!

„A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be.”

Nem nagyképűség ez, hanem egy öreg szerzetes élettapasztalatának összegzése. Mert nagyszerű küldetésünk van itt, Pannonhalmán: Isten országát építhetjük! Nemcsak a keresztények, hanem minden jóakaratú ember részt vehet ebben, aki megtapasztalja monostorunk üzenetét. Isten országát építeni, azaz Földünkön a rablógazdálkodást, a nyomasztó környezeti terhelést kezelni; társadalmunk és az emberiség nagy konfliktusait a kibékülés felé vinni csak összefogva lehetséges. Elkülönülésben, elszigetelődésben nem fog sikerülni. Legyen az vallási, felekezeti, bőrszín szerinti, nemzeti, vagy bármely elkülönülés. Pannonhalma ezért áll mindenki előtt nyitva, és én ezért köszöntök mindenkit egyforma szeretettel és testvéremként:

Cirill főapát

A Főapátság története

Pannonhalma monostora hegyre épült, amely a vallási hagyomány szerint az ég és a föld találkozási pontja; olyan hely, ahol az ember közelebb lehet Istenhez.

A Pannonhalmi Főapátság és természeti környezete 1996-tól UNESCO világörökségi helyszín. A szerzeteseket még Géza nagyfejedelem telepítette le 996-ban, a monostort pedig fia, Szent István alapította. A Főapátság több mint ezer éve itt áll, fejlődik és változik.

A világörökségi helyszín épületegyüttesében harmonikusan él egymás mellett a 12. és a 21. század, a múlt és a jelen. Mindez azt üzeni, hogy az itt élő közösség kész az idő változásával együtt haladni, és nyitott a jelenre, ezáltal a jövőre is.  A román kori bazilika, a gótikus kerengő, a monostor barokk épületei, a klasszicista könyvtár és torony, mind az adott kor elérhető legmagasabb építészeti és technikai színvonalán épültek.

A Pannonhalmi Főapátság egyik különlegessége, hogy épülete mind a mai napig otthont ad Magyarország legnagyobb létszámú bencés közösségének, emellett pedig folyamatos bentlakásos gimnázium és szociális otthon is található a falain belül. A Főapátság az elmúlt tíz évszázad alatt érte el vitathatatlanul kiemelkedő szerepét a térségben megvalósított kulturális, vallási, gazdasági tevékenységével és széleskörű nemzetközi kapcsolataival.

Az itt élő szerzetesközösség múltja és jelene

A falak között ma is a Nursiai Szent Benedek Regulájának szellemiségét követő szerzetesrend él és működik. Életük az apát vezetésével közösségben zajlik, Jézus és tanítványainak mintájára. „Ora et labora et lege – imádkozzál, dolgozzál és olvass” – így foglalhatnánk össze Szent Benedek szerzetesi szabályzatának lényegét. Ma is ez az eszmény határozza meg a mindennapokat: a szerzetesek lelkipásztori munkát végeznek, tanítanak, szociális otthonokat tartanak fenn. A benedeki életforma jellegzetessége, hogy a szerzetesek egész életükre egyetlen közösség és egyetlen monostor mellett kötelezik el magukat.

1802-től a az oktatás is fontos rendi tevékenység. Az iskolák ezután határozták meg alapvetően a közösség arculatát. A rend nagyszerű tudósokat is adott a társadalomnak: Jedlik Ányost, Czuczor Gergelyt. A 20. század elejére rögzült az a kép, amilyennek hazánkban a bencés szerzetest a leginkább ismerik: a szerzetespap-tanár. Pannonhalma a hagyomány szerint hazánk legősibb iskolája: Szent István ide hozta a fiát, Imre herceget taníttatni.

A Pannonhalmi Főapátság függő házai:

A Magyar Bencés Kongregáció önálló házai:

 

A Pannonhalmi Főapátság főbb tevékenységei

A szerzetesközösség feladatkörei igen változatosak. A bencés közösség tagjai a liturgikus és közösségi szolgálataik mellett részt vesznek az oktatásban, a területi főapátság tizenöt plébániájának ellátásában, a vendégek és zarándokok fogadásában, a szociális otthonok működtetésében. A turisztikai, kulturális és gazdasági tevékenységek során világi munkatársakkal működnek együtt. A Főapátság kötelékében napjainkban körülbelül 800 munkavállaló dolgozik. A vendéglátás és turisztika mellett fontos gazdálkodási terület a szőlészet-borászat, a sörfőzde, a gasztronómia és az apátsági termékek kereskedelme. A Főapátság tevékenységei arra is hivatottak, hogy közvetítsék az Isten, ember és természet közötti itt megvalósuló harmóniát.